ให้บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ตู้MDB จำหน่าย และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงสูง กรอง-เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง ลูกถ้วยแรงสูง-แรงต่ำ เปลี่ยนปะเก็นยางรั่วซึม เทอร์โมสแกนกล้องจับภาพความร้อน ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานตามมาตรฐานกรมโรงงาน โทร. 081-640-6985 (24ชั่วโมง)