ให้บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ตู้MDB จำหน่าย และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงสูง กรอง-เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง ลูกถ้วยแรงสูง-แรงต่ำ เปลี่ยนปะเก็นยางรั่วซึม เทอร์โมสแกนกล้องจับภาพความร้อน ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานตามมาตรฐานกรมโรงงาน โทร. 081-640-6985 (24ชั่วโมง)บริษัท จัสมินวิศวกรรม จำกัด ของเรา เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเชี่ยวชาญด้านหม้อแปลงไฟฟ้า กว่า 20 ปี ได้ดำเนินกิจการ ซ่อม บำรุงรักษา ตรวจเช็ค กรอง - เปลี่ยนน้ำมัน อะไหล่ หม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 22 kVบริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการ งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบไฟฟ้าครบวงจรในแถบภูมิภาค


- เราทำให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยการบริการอย่างมืออาชีพ
- เราดำเนินธุรกิจด้วยหลักแห่งธรรมาภิบาล
- เราพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ศีลธรรมอันดี และมีชีวิตที่มีคุณภาพ- บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า อะไหล่  ปะเก็นยาง

- กรอง-เปลี่ยน น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

- ซ่อม, Overhaul  หม้อแปลงไฟฟ้า

- เคลื่อนย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูงแรงต่ำ

- จำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 เควี  

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน โดยวิศกรสามัญ

- ทดสอบน้ำมันหม้อแปลง  DGA,IFT,Water,Acid,PF,Dielectric Break down ,Color